Näytä kirjoitukset

Tässä osiossa voit tarkastella kaikkia tämän jäsenen viestejä. Huomaa, että näet viestit vain niiltä alueilta, joihin sinulla on pääsy.


Aiheet - Nettipappi Marko

Sivuja: [1] 2 3
1
Ohjeet ja tiedotteet / Tue Nettipapin työtä
« : 08.06.2021 - klo:09:54 »
Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. (Room. 10:17) Raamatun opettaminen on tärkeä kristillisen seurakunnan tehtävä. Vaikka kaikki kristityt eivät ole opettajia, on opetustyö silti joukkuelaji: Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? (Room. 10:15)


Haluaisitko sinä toimia Nettipapin lähettäjänä, esirukoilijana ja tukijana?

1. RUKOILE
Sanan opettamiseen ja sen oppimiseen tarvitaan sekä inhimillistä että Pyhän Hengen antamaa viisautta. Rukoilethan minun puolestani, jotta osaisin opettaa oikein. Rukoilethan työni puolesta, jotta se voisi palvella lukijoita ja johdattaisi Kristuksen syvempään tuntemiseen.

2. MAINOSTA
Onnistunutkaan opetus ei palvele ketään, jos kukaan ei sitä kuule tai lue. Jos pidät Nettipapin työtä tärkeänä, mainosta sitä sopivan tilaisuuden tullen myös eteenpäin.

3. LAHJOITA
Nettipapin työstä suurin osa rahoitetaan vapaaehtoisella tuella. Jos tahdot kantaa taloudellisesti kortesi kekoon, voit tehdä sen vaikkapa MobilePaylla numeroon 77699.


Tervetuloa lähettäjäkseni!
Liittymällä lähettäjäpiiriini voit seurata työtäni tarkemmin. Lähettäjäni ovat minulle kuin työtovereita, jotka kannustavat ja tukevat kukin omalla tavallaan. Kuukausittaisissa lähettäjäkirjeissäni kerron työni kuulumisia. Tästä linkistä voit liittyä lähettäjäkirjeitteni vastaanottajaksi: Kansan Raamattuseura - Marko.


Rahankeräyslupa 1.1.2017–31.12.2021 Luvan saaja: Kansan Raamattuseuran Säätiö sr. Myöntäjä: Poliisihallitus Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2016/721/3.11.2016 Toimeenpanoaika ja -alue: 1.1.2017–31.12.2021 koko Suomi, ei Ahvenanmaa.
Kerätyt varat käytetään evankelioimis-, diakonia- ja sielunhoitotyöhön ja niiden koulutukseen, lapsi-, nuoriso-, opiskelija- ja eläkeläistyöhön sekä vankila- ja katulapsityön kustannuksiin kotimaassa ja ulkomailla vuosina 2017–2022.
Ahvenanmaalla ÅLR 2020/6945 voimassa 1.1.–31.12.2021.

2
1. Moos. 11:28-12:3 – Uskominen on Jeesuksen seuraamista
Jumala kutsuu Abramin
Teemoja:
 • Abraham sai kutsun ja lähti kohti tuntematonta.
 • Opetuslapset saivat kutsun, eivätkä tienneet, mitä siitä seurasi.
 • Jeesuksen seuraaminen on matkalle lähtemistä.

1. Moos. 12:4-20 – Suoraselkäinen kristitty
Abram ja Sarai Kanaanin maassa ja Egyptissä
Teemoja:
 • Luvattu maa näytti aluksi nurjan puolen.
 • Pelko sai Abramin turvautumaan puolitotuuteen.
 • Abramin Jumalankoulut alkoivat.

1. Moos. 13:1-18 – Omaisuus ja ahneus
Abram ja Loot eroavat
Teemoja:
 • Abramin jalo ja epäitsekäs suhde omaisuuteen.
 • Lootin taipumus kulkea rikkauden perässä.
 • Jumalan lahjat ja kristityn aarteet.

1. Moos. 14:1-16 – Sota ja esivallan oikeudet
Abram voittaa neljä kuningasta
Teemoja:
 • Ensimmäinen Raamatussa kerrottu sota.
 • Kristityllä ei ole omankädenoikeutta.
 • Yhteiskunnalla on oikeus kantaa miekkaa.

1. Moos. 14:17-24 – Kymmenykset ja antaminen
Melkisedek siunaa Abramia
Teemoja:
 • Kymmenykset Raamatussa.
 • Pakanakristityille annetut ohjeet antamisesta.
 • Evankeliumin julistaminen ja aineellinen hätä tarvitsevat varoja.

1. Moos. 15:1-21 – Lupaus, odotus ja usko
Jumala tekee liiton Abramin kanssa
Teemoja:
 • Abramin epätoivo toteutumattoman lupauksen edessä.
 • Jumalan liitolla vahvistama lupaus.
 • Kristityn usko Jumalan lupauksiin.

1. Moos. 16:1-16 – Valinnat ja päätökset
Hagar ja Ismael
Teemoja:
 • Abramin ja Sarain peliliike lapsettomuuden hoitamiseksi.
 • Mikä on ihmisen osuus Jumalan lupauksissa?
 • Vaikeat valinnat ja kipupisteiden kanssa eläminen.

1. Moos. 17:1-27 – Uskon kiintopisteitä
Liitto ja liiton merkki
Teemoja:
 • Uusi nimi muistutti Abrahamia ja Saaraa lupauksen tuomasta uudesta todellisuudesta.
 • Ympärileikkaus oli Abrahamille ruumiissa kannettava muistutus Jumalan lupauksesta.
 • Kristitty kantaa Kristuksen nimeä ja kasteen liittoa lupauksen takeena.

1. Moos. 18:1-15 – Jumala kohtaa epäilijän
Jumala vierailee Abrahamin luona
Teemoja:
 • Abrahamin vieraanvaraisuus.
 • Saaran suuri vaikeus uskoa Jumalan lupaukseen.
 • Jumalan lempeä tapa paljastaa ja kohdata Saara.

1. Moos. 18:16-33 – Oikeudenmukainen Jumala
Abraham anoo armoa Sodomalle ja Gomorralle
Teemoja:
 • Abrahamin tinkiminen on Jumalaan tutustumista.
 • Rauha syntyy, kun uskoo Jumalan olevan oikeudenmukainen.
 • Rukous on rauhaan pyrkimistä.

3
Kysy Nettipapilta / Kysymyksiä raamatunkohdista
« : 28.01.2021 - klo:15:03 »
Jumalan Sanan äärellä kukaan ei tiedä kaikkea, mutta yhdessä pohtiminen avaa aina uusia näkökulmia. Nettipapin palsta on paikka, jossa voi kysyä apua vaikeisiin raamatunkohtiin. Kun sinulle tulee vastaan vaikea jae, esitä kysymyksesi vaikkapa tähän viestiketjuun vastaamalla. Alla on lista tähän asti kysytyistä kohdista:


4
Tervetuloa avoimeen nettiraamatupiiriin!

Sana Sanasta -raamattupiiri on nimensä mukaisesti kaikille avoin, netissä toimiva raamattupiiri. Perinteisten raamattupiirien tavoin Avoin Sana Sanasta -nettiraamattupiiri rakentuu alustuksen, keskustelun ja yhteisen rukouksen ympärille.

Netti ei tunne maantieteellisiä rajoja, eikä niitä tunne Sana Sanasta -raamattupiirikään. Mukaan voivat tulla kaikki raamatuntutkistelusta kiinnostuneet ihmiset mistä päin tahansa.

Olen pyrkinyt kehittämään mahdollisimman yksinkertaisen toimintamallin, jonka voi halutessaan myös helposti kopioida oman raamattupiirin käyttöön. Sana Sanasta -raamattupiirivideoiden avulla voi perustaa uusia nettiraamattupiirejä tai siirtää kokoontumisrajoitusten aikana oman raamattupiirinsä toiminnan nettialustalle.TOIMINTAPERIAATTEET

1. Läsnäolo
 • Rauhoita kalenterisi muusta touhusta niin kuin tavalliseen raamattupiiriin osallistuessasikin.
 • Netissä on helppo tulla ja mennä. Raamattupiirin vuorovaikutus toimii kuitenkin vain silloin, kun osallistujat ovat mukana koko sen ajan kuin piirikin on koolla.
 • Huom! Jokainen nettiraamattupiiri on itsenäinen kokonaisuutensa. Yksi osallistumiskerta ei velvoita jatkuvaan mukanaoloon. Osallistujia pyydetään siis sitoutumaan yhteen piiriin kerrallaan.

2. Avoimuus
 • Esiinny omalla nimelläsi ja videoyhteydellä.
 • Netissä on helppo seurailla kärpäsenä katossa. Aktiivisten keskustelijoiden into kärsii, jos raamattupiirissä on mukana kymmenen kasvotonta nimimerkkiä tyyliin: ”minä vaan”, ”yx ateisti” tai ”käymäänvaantännetultiineikäolemaan”.
 • Huom! Kenenkään ei ole pakko olla aktiivinen keskustelija. Vähimmäisvaatimus on, että alussa tehtävässä esittäytymiskierroksessa jokainen on mukana omana itsenään.

3. Turvallisuus
 • Vuorollaan tapahtuvan esittäytymisen tarkoitus on luoda turvallista ilmapiiriä.
 • Esittäytymiskierroksen jälkeen kokoontuminen suojataan salasanalla.
 • Keskusteluihin jokainen saa uppoutua sillä syvyydellä kuin kokee itselleen miellyttäväksi.
 • Minä piirin vetäjänä haluan huolehtia siitä, että keskustelu säilyy jokaista kunnioittavana.

5
Luennot ja raamattupiirit / Luennot: Luukkaan evankeliumi
« : 12.11.2020 - klo:22:14 »
Luuk. 1:1-4
Johdanto Luukkaan evankeliumiin
Teemoja:
 • Katsaus Raamatun kaanoniin ja kirjoihin.
 • Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen erityispiirteet
 • Luukkaan evankeliumin syntytilanne ja kirjoittaja
 • Miksi Raamatun lukeminen kannattaa aloittaa Luukkaasta?

Luuk. 1:5-25
Enkeli ilmoittaa Johannes Kastajan syntymän
Teemoja:
 • Temppelin rakenne ja suitsutusuhrin toimittaminen
 • Simson, Samuel ja Elia Johannes Kastajan esikuvina
 • Sakariaan epäusko

6
  Mikä juttu on Sana Sanasta -opetuskokonaisuus?

  Raamattu on äärimmäisen kiehtova kirja, jonka äärellä herää usein sama kysymys kuin etiopialaisella hoviherralla: "Kuinka ymmärtäisin, kun kukaan ei minua neuvo." (Ap. t. 8:31) Sana Sanasta -opetuskokonaisuus on tarkoitettu kenen tahansa Raamatusta kiinnostuneen työkaluksi, jota voi käyttää vaikka kotisohvalla istuen.

  Sana Sanasta -kokonaisuus sisältää kolme osaa, jotka tukevat toinen toistaan:

  1. Raamattuluenot
  Sana Sanasta -raamattuluennot pidetään fyysisesti Kangasalan seurakunnan tiloissa, mutta ovat tallenteiden kautta seurattavissa missä tahansa. Luennoilla pöyhitään tekstejä varsin tarkasti ja yksityiskohtaisesti, mutta pääpaino on kokonaisvaltaisessa Raamatun ymmärtämisessä. Tämä tarkoittaa sitä, että käsittelyvuorossa olevien tekstien esiin nostamia teemoja tutkitaan laajemminkin koko Raamatun valossa.

  2. Avoin nettiraamattupiiri
  Sana Sanasta -raamattupiiri toimii Jitsi Meet -videoneuvottelualustalla, joten mukaan voi tulla maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Perinteisten raamattupiirien tavoin yhteinen kokoontuminen rakentuu alustuksen, keskustelun ja yhteisen rukouksen varaan.

  3. Raamattupiirimateriaali
  Pienryhmiä varten tuotetut raamattupiirivideot käsittelevät luentojen tekstejä arkisesti. Helppokäyttöiset videot on luotu raamattupiirien toiveita kuunnellen. Lyhyt johdatus aiheeseen saa jatkokseen keskustelukysymyksiä, jotka haastavat rukoukseen ja käytännölliseen oman elämän ja uskon pohtimiseen.

  4. Nettipapin palsta
  Tämä nettipapin kysymyspalsta tarjoaa mahdollisuuden esittää kysymyksiä raamattupiirien, raamattuluentojen ja kristillisen elämän äärellä heränneistä kysymyksistä. Motivaatio Raamatun tutkimiseen säilyy parhaiten, kun vaikeiden kohtien äärellä on mahdollisuus saada selventäviä vastauksia.


  Vielä vähän lisää Sana Sanasta -raamattupiirimateriaalien ideasta:

  Sana Sanasta -raamattupiirit pyrkivät vastaamaan haasteeseen, jonka seurakuntalaiset ovat minulle heittäneet. Raamattupiirit kaipaavat elämänmakuista ja rosoista sekä riittävän haastavaa apuvälinettä Raamattuun perehtymiseksi. Useat olemassa olevat materiaalit koetaan paremminkin aloittelevia raamatunlukijoita palveleviksi, jolloin johdantotekstit tai keskustelukysymykset eivät oikein kohtaa pitkään toisensa tunteneita raamattupiiriläisiä. Tämän vuoksi olen ryhtynyt tuottamaan raamattupiirien johdantovideoita seuraavilla periaatteilla:

  Helppous
  Kenenkään ei tarvitse tehdä mitään alkuvalmisteluja. Riittää, että jollakulla on puhelin (ja ehkä tarvittaessa lisäkaiutin), jolla voidaan kuunnella johdanto ja selailla videon alla olevasta tekstiosuudesta keskustelukysymyksiä.

  Selkeä näkökulma
  Saamani palautteen mukaan monet Raamattupiirit turhautuvat siihen, että aihepiiristä riippumatta keskustelut pyörivät vanhojen tuttujen aiheiden ympärillä. Pitkään yhdessä olleet piirit osaavat jo ennen keskusteluakin sanoa, mitä näkökulmia tai elämänsä asioita kukin piiriläinen aikoo nosta esille. Yritän omalta puoleltani rakentaa johdantomateriaalin siten, että se kuljettaa keskustelijat tiettyyn näkökulmaan riittävän syvälle, jotta keskustelu voisi joka kerta pyöriä uusien teemojen ympärillä.

  Rosoisuus ja elämänmakuisuus
  Kristityn elämän todellisuus on välillä tarpomista uskon ja epäilyksen, ilon ja murheen sekä luottamuksen ja pelon rajapinnalla. Toivon, että raamattupiirimateriaalini ei tekisi kristityn elämästä liian kiiltokuvamaista tai naiivia. Yritän laatia johdantotekstit ja keskustelukysymykset tavalla, jotka haastavat miettimään elämää aidosti.

  Vuorovaikutus
  Toinen raamattupiirien ja kotisolujen turhautumisen paikka on siinä, että keskustelut tuottavat hyviä jatkokysymyksiä, joihin kukaan ei oikein tiedä vastauksia. Raamattupiirimateriaalien rinnalla on samasta aihepiiristä pidetyt tunnin mittaiset luennot, joissa tekstiyhteyttä on käsitelty laajemmin. Lisäksi raamattupiireillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä tällä nettipapin palstalla. Sana Sanasta -opetuskokonaisuuden on tarkoitus olla rinnalla kulkeva opiskelumahdollisuus niille, jotka haluavat syventyä sanaan perusteellisemmin.

  Sielu - henki - ruumis
  Luokittelen keskustelukysymykset kolmeen kategoriaan:
  1. Ymmärrys ja tiedollinen oppiminen
  2. Rukousaiheet
  3. Opitun laittaminen käytäntöön

  Toivon, että materiaalin käyttäjät antaisivat rohkeasti palautetta siitä, miten materiaalia kannattaisi kehittää, jotta se palvelisi parhaalla mahdollisella tavalla.[/list]

  7
  Kysy Nettipapilta / Mitä messussa tapahtuu?
  « : 15.08.2020 - klo:18:25 »
  Sunnuntaiaamujen messut jakavat mielipiteitä. Seurakuntalaisesta riippuen messu tuntuu antoisalta, rikkaalta, mystiseltä, vaikeaselkoiselta, puisevalta tai joltain ihan muulta. Varmaa on, että messu on ladattu täyteen syviä merkityksiä ja pitkää historiaa, jotka vaativat opiskelua.

  Sunnuntaina 16.8.2020 toimitin Kangasalan kirkossa "Selitetyn messun". Linkki messun Youtube-tallenteeseen löytyy tästä.

  Kyseisessä messussa on ammennettu liturgian aarteita kohtalaisen perusteellisesti mutta yksinkertaisesti. Vaikka messu selitysten johdosta on melkoisen pitkä, ei siihen silti pystynyt sisällyttämään läheskään kaikkea sitä, mikä messussa voi herättää kysymyksiä. Kannattaa katsoa messu läpi ja esittää tässä viestiketjussa kysymyksiä sellaisista teemoista, jotka vielä jäivät epäselviksi.

  8
  Nettipapin blogi / Löytöjä Raamatusta
  « : 03.05.2020 - klo:12:15 »
  Minun on ihan liian helppo lukea Raamattua kuin päivänkakkaran terälehtiä nyppien: "rakastaa ... ei rakasta ... rakastaa ... ei rakasta". Raamatun äärellä tämä vaihtelu kuuluu: "tuttua, menen ohi ... vähän vaikea, menen ohi ... tuttua, menen ohi ..." Kun luen Sanaa itsekseni, en pysähdy helppojen enkä vaikeiden kohtien äärelle. Ehkä kuvittelen, että pysäyttävät löydöt hyppäävät tekstistä esiin ihan ilman vaivannäköä. Kunhan vaan teksti soljuu silmissä. Ei tunnu toimivan.

  Olenkin huomannut, että parhaat löytöni ja sykähdyttävimmät oivallukseni olen saanut opetuksia valmistellessa. Silloin on pakko miettiä syvemmin ihan vain kuulijoiden takia. Työpöydän äärellä huomaan rauhoittuvani ja pysähtyväni. Siinä hetkessä tuttuja asioita katselee uusin silmin. Vaikeista täytyy ottaa selvää.

  Viimeisen vuoden aikana elämääni on tullut toinen, vielä hedelmällisempi raamatunlukutapa. Vaimoni Marjan kanssa olemme ottaneet tavoitteeksi, että joskus olemme yhdessä kahlanneet Vihkiraamatun läpi. Kuluneen vuoden aikana olemme pyrkineet aloittamaan yhteiset vapaapäivät lukaisemalla seuraavana vuorossa oleva luku. Sillä vauhdilla takakansi ei tule vastaan vielä muutamaan vuoteen. Mutta keskustellen eteneminen on sen sijaan saanut tajuamaan ihan uusia juttuja.

  Tähän ketjuun ajattelin jakaa jotain löytöjä, joita Marjan kanssa vietetyissä hetkissä tai opetuksia valmistellessa on tullut vastaan.

  9
  Nettipapin blogi / Kristitty korona-kamikaze
  « : 24.03.2020 - klo:13:35 »
  Surullisenkuuluisat supertartuttajat

  Näinä päivinä jokainen suomalainen tuntuu olevan oman elämänsä itseoppinut infektiolääkäri. Minäkin olen somesta lukenut korona-aiheisia juttuja niin paljon, että pakosti sillä jo jonkun tutkintopaperin saa. Tosin sen verran olen myös tajunnut, että besserwisseröinnin haistaa kilometrien päähän, enkä aio tarjoilla jälleen kerran uudistetussa pakkauksessa sitä samaa, minkä voi lukea asiantuntijoiden sanomana.

  Haluan kirjoittaa mietteitäni aihepiiristä, joka on sydämellä sykkinyt ja mieltä painanut. Välillä on suorastaan kiukku kuohahtanut, kun kuulen juttuja suurista uskonsankareista, jotka hurskas hymy kasvoilla toteavat: ”Jumala on minun turvani” - ja ottavat sen jälkeen karmeita tartuntatauteihin liittyviä riskejä.

  Kauhulla ajattelen skenaariota, että Suomen Siionista löytyy sellainen ”potilas nro 31” kuin Etelä-Koreasta, jossa kaikki tartunnat olivat tarkasti kontrollissa 30. potilaaseen asti. Sitten tuli yksi uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva suhari, joka viranomaisten kielloista huolimatta eli normaalia elämää. Hän kävi uskonnollisen yhdyskuntansa kokouksessa ja buffet-ravintolassa. Niin pitkälle kuin tartuntaketjuja pystyttiin havaitsemaan, hän oli vastuussa 80 % kaikista Etelä-Korean koronatapauksista. Pelkästään oman uskonnollisen yhdyskuntansa jäsenistä hän välillisesti sairastutti ainakin yli 1200. (Lähde: Tekniikan maailman artikkeli)

  Samanlaisia surullisia lehtijuttuja löytyy listaksi asti. Ansioituneimmat tartuttajat ovat saaneet kansainvälisesti todella ikävän leiman:
  • Venäjän supertartuttaja: Infektiolääkäri, joka ei noudattanut omia ohjeitaan. On tehohoidossa ja siitä selvittyään joutunee oikeuteen.
  • Italian supertartuttaja: Mies, jonka epäillään olevan ensimmäinen tartuttaja koko Italian karmeassa tilanteessa.
  • Uruguayn supertartuttaja: Muotisuunnittelija, joka tietämättään tartutti kymmeniä yhden juhlan aikana ja aloitti tartuntojen ketjun.

  Huolellisimmat toimenpiteetkään eivät takaa 100 % virheettömyyttä, mutta todellakin toivon, etten koskaan lukisi otsikkoa suomalaisesta kristitystä, joka hullussa hurskaudessa Jumalan varjelukseen luottaen on kylvänyt tuhoa ympärilleen. Kirjoitan siksi muutaman ajatuksen Raamatun pohjalta.


  Jumala varjelee ensimmäiseksi säännöillä

  Jumala suojelee elämää. Siksi hän sanoi: "älä tapa". Jumala suojelee omaisuutta, joten hän antoi käskyn: "älä varasta". Jumala suojelee ihmisen mainetta: "älä lausu väärää todistusta." Jumala suojelee sydänsuruilta: "älä tee aviorikosta." Jumala ei sanonut, että jos joku murhataan, hänet herätetään henkiin. Eikä hän luvannut, että pettämisen jälkeen sydänsuru vain haihtuu, mustattu maine palaa ennalleen ja varastetun omaisuuden saa vahingoittumattomana takaisin.

  Jumala antoi Vanhassa testamentissa jo juutalaisille lupauksen, että hän pitää omistaan huolen. Herra lupasi jopa suojella kaikenlaisilta sairauksilta. Herra sanoi: "Jos kuuntelet tarkasti, mitä minä puhun, ja teet sen, mikä on oikein minun silmissäni, jos muistat minun käskyni ja noudatat kaikkia minun lakejani, niin minä en pane sinun vaivaksesi mitään niistä sairauksista, joilla kuritin egyptiläisiä. Minä, Herra, olen sinun parantajasi." (2. Moos. 15:26)

  Se lupaus oli oikea ja tosi. Se on totta vieläkin. Silti Herra antoi yhtä aikaa käskyn, kuinka täytyy toimia, jos kuitenkin sairauksia tulee. Silloisista sairauksista pahin ja herkimmin tarttuva oli spitaali. Sairastumisen epäilemiseen, sairastuneiden eristämiseen ja saastuneiden esineiden käsittelyyn annettiin määräyksiä, jotka hämärästi muistuttavat tällä hetkellä voimassa olevia terveysviranomaisten ohjeita: karanteeni sairausaltistumisen ajalle, sairaan eristäminen, kontaminoituneiden pintojen käsittely ja jopa hengityssuojain on ohjeista poimittavissa.

  Jos ihossa on vaalea laikku, joka ei kuitenkaan ulotu ihon pintaa syvemmälle, ja jos ihokarvat eivät ole siinä muuttuneet valkoisiksi, pappi eristäköön sairastuneen seitsemäksi päiväksi. Seitsemäntenä päivänä pappi tarkastakoon hänet uudelleen, ja jos hän toteaa, että sairas kohta on pysynyt ennallaan eikä ole laajentunut, hän eristäköön sairastuneen vielä seitsemäksi päiväksi. ... Spitaalitautia sairastavan tulee käyttää repaleisia vaatteita, pitää hiuksensa hajallaan ja kasvojensa alaosa peitettynä sekä huutaa: "Saastainen, saastainen!" Niin kauan kuin hän potee tautiaan, hän pysyy saastaisena. Hänen on asuttava erillään leirin ulkopuolella. ... Pappi polttakoon tällaisen vaatekappaleen, villaisen tai pellavaisen kankaan tai nahkaesineen, jossa vika on. Koska läiskä on pahanlaatuista spitaalia, esine on poltettava. (3. Moos. 13:4-5, 45-46, 52)

  Kristityn, joka haluaa luottaa Jumalan varjelukseen, on aloitettava siitä, mistä Jumala itsekin varjeluksensa aloittaa: annettujen ohjeiden noudattamisesta. Jumala toimii tämän elämän keskellä kaikkein useimmin tämän elämän lainalaisuuksien mukaan. Vanhassa vitsissä kerrotaan miehestä, joka pakeni tulvaa talonsa katolle. Veden noustessa vuoroin erilaiset veneet ja lopulta helikopteri pyrkivät pelastamaan häntä, mutta mies kieltäytyi ja vastasi joka kerta: "Olen rukoillut. Jumala kyllä pelastaa minut." Hukkumisensa jälkeen hän kyseli taivaassa, miksei varjelus toiminut. Jumala vastasi: "Minä lähetin veneitä ja lopulta helikopterin. Mitä sinä vielä olisit halunnut?"

  Koronan keskellä kristitty saa luottaa Jumalan varjelukseen, mutta on huomattava, että merkittävä osa varjeluksesta on alkanut kauan ennen kuin koronaa on ollut olemassakaan. Suomalaisia on siunattu järjestäytyneellä yhteiskunnalla ja viisailla terveysviranomaisilla, jotka tämän tilanteen äärellä ovat rientäneet avuksi jo viikkoja sitten kertoen, kuinka nyt on toimittava, että ihmiset suojelevat toisiaan eivätkä aiheuta hoitojärjestelmän ylikuormittumista ja valtavaa epidemiaa.

  Jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen. Eihän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta peräisin, häneltä ovat vallankäyttäjät saaneet valtuutensa. Joka vastustaa esivaltaa, nousee siis Jumalan säädöstä vastaan, ja ne, jotka näin tekevät, saavat rangaistuksensa. (Room. 13:1-2)


  Jos luotat aidosti ihmeisiin, kieltäydy sairaalahoidosta ja paranna ne, jotka tartutit

  Joskus Jumalan toiminnaksi ajatellaan vasta sellaiset asiat, jotka poikkeavat normaalista arjesta. Tällöin uskon voimaksi nähdään se, että uskaltaa luottaa epätodennäköisyyksiinkin: "Mikä ihmiselle on mahdotonta, on mahdollista Jumalalle". Ei ole väärin luottaa Jumalan yliluonnollisiin mahdollisuuksiin, mutta ...

  Vaikka kuulen kristityistä, jotka koronan äärelläkin luottavat varjelukseen, en ole kuullut yhdestäkään, joka olisi tässä luottamuksessaan johdonmukainen loppuun asti. On helppo sanoa: "Minä luotan Jumalan varjelukseen", kun tietää, että yhteiskunta on velvollinen hoitamaan, jos tauti kuitenkin tulee. Väitänkin aika raflaavasti, että suurin osa niin sanotusta luottamuksesta on oikeasti itsekkyyttä ja halua tehdä oman mielen mukaan.

  Todellista ihmeisiin luottamista on turvautuminen Jumalan huolenpitoon niin, että jos ei noudata yhteiskunnan sääntöjä niin ei ota myöskään vastaan yhteiskunnan tarjoamaa hoitoa. Muussa tapauksessa kyseessä on itsekäs kristitty, joka yrittää poimia kaikki herkut: Ensin hän haluaa Jumalan nimissä vapauden rikkoa annettuja ohjeita ja sitten yhteiskunnan nimissä teho-osastohoidon, jos paha paikka tulee. Oikea Jumalaan luottaminen ei ole itsekästä vapauksien haalimista vaan lähimmäisiä suojaavien ohjeiden järkähtämätöntä noudattamista:

  Jumalan tahto näet on, että te hyvää tekemällä panette sulun ymmärtämättömien ihmisten typerille puheille. Ja näin tehkää vapaiden tavoin - älkää niin kuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niin kuin Jumalan orjat. (1. Piet. 2:15-16)

  Yksittäinen uskonsankari voisi tietysti uhrata itsensä uskoonsa vedoten. Suurimman ongelman aiheuttaa se, että sairastunut uskonsankari sairastuttaa myös muita ihmisiä, joista hän ei voi ottaa vastuuta itse. Oman tehohoitopaikkansa hän varmaan teoriassa voisi luovuttaa sellaiselle, joka ei ole sitä omalla piittaamattomuudellaan ansainnut. Mutta kuinka kristitty voi auttaa niitä, jotka hän itse on sairastuttanut, ja joille ei enää riitä tehohoitopaikkoja?

  Vastuuttomasti toimiville kristityille ei jaeta kunnian kruunuja tai marttyyrin viittoja, joita ei-uskovatkin ihastelevat. Edessä on täysin päinvastainen tie, jota voidaan kuvata Paavalin sanoin: On kirjoitettu: "Teidän vuoksenne pakanakansat pilkkaavat Jumalan nimeä." (Room. 2:24)


  Parantamisen lahjallakin on poikkeuksia

  Raamattu on pullollaan kertomuksia siitä, kuinka Jeesus maan päällä liikkuessaan paransi ihmisiä. Jopa niitä eristykseen määrättyjä spitaalisia. Jeesukselle kaikki on mahdollista. Raamattua pitää silti lukea kokonaisuutena ja nähdä, että Jeesus ei tullut muuttamaan inhimillisen elämän lainalaisuuksia. Edes hän itse ei parantanut aina kaikkia. Betesdan lammikolla ja kotikaupungissaan hän päätti auttaa vain osaa sairaista. Myöskään parantamisen armolahjalla varustetut Jeesuksen seuraajat eivät parantaneet kaikkia. Paavali ei käskenyt Timoteusta rukoilemaan enemmän, vaan antoi neuvon sairauden hoitamiseen. Trofimoksen Paavali puolestaan jätti sairastamaan, kun jatkoi itse matkaansa.

  • Hän ei voinut tehdä siellä yhtään voimatekoa; vain muutamia sairaita hän paransi panemalla kätensä heidän päälleen. (Mark. 6:5)
  • Älä enää juo pelkkää vettä, vaan käytä vatsasi ja toistuvien vaivojesi vuoksi vähän viiniäkin. (1. Tim. 5:23)
  • Trofimoksen, joka oli sairaana, jätin Miletokseen. (2. Tim. 4:20)

  Jos siis Raamatussa kerrotaan, että Jeesus ei muuttanut sairastamisen perusteita, ei yksittäinen kristittykään voi siinä asiassa sooloilla.


  Lähimmäisenrakkauden muodot riippuvat tilanteesta

  On turvallista elää totutuilla tavoilla. Lähimmäisen rakkaus ei kuitenkaan voi noudattaa vakiokaavoja. Ei ainakaan niitä kaavoja, jotka rakkauden osoittajalle ovat tuttuja. Täytyy voida reagoida lähimmäisen tarpeisiin. On itkettävä itkevien kanssa ja iloittava iloitsevien kanssa. Koronaviruksen kohdalla tärkein rakkauden nyrkkisääntö on, että kukaan lähimmäinen ei tarvitse koronavirusta. Jokin aika sitten näin aika pelottavan uutisen, jossa kerrottiin, kuinka Paavi Franciscus kehotti pappeja käymään rohkeasti koronaan sairastuneiden luona. Toivon, että ohjeistus on nyt radikaalisti muuttunut.

  Minun on työssäni kohdattava ihmisiä pakollisten tilanteiden muodossa. Hautajaisia on pystyttävä järjestämään pahimmissakin yhteiskunnallisissa tilanteissa. Joskus surevien kohtaaminen tuntuu haastavalta, kun ei oikein voi mennä edes samaan tilaan, vaan on yritettävä kohdata puhelimitse ja itse tilaisuudessa riittävän välimatkan päästä. Vaikka kyseessä olisi täysin terveiden ja nuorten ihmisten joukko, olisi tilanne aivan sama. Tai jopa pahempi. Nuoret ihmiset ovat siinä mielessä kaikkein vaarallisimpia kohdattavia, kun he voivat sairastua koronaan lähes oireettomasti, jolloin tauti leviää huomaamatta. Pahimmillaan voi toteutua skenaario, jossa surevien auttamisesta poikii lisää surua. Niin vaikeaa kuin se välillä onkin, Saarnaajan viisaus on nyt laitettava käytäntöön järkähtämättömästi:

  Aika on syleillä ja aika olla erossa. (Saarn. 3:5)

  Nyt on oltava erossa.

  10
  Nettipapin blogi / Kuin tieteiselokuvassa eläisi
  « : 23.03.2020 - klo:19:18 »
  Kuin tieteiselokuvassa eläisi

  Viimeiset viikot ovat olleet outoa aikaa. Todella outoa. Ihan kuin eläisin keskellä elokuvaa, joka kertoo koko maailman tuhoavasta superviruksesta. Vaikken keskimäärin ole mikään uutisten suurkuluttaja, niin viime päivinä on netissä tullut etsiydyttyä uutissivuille ja televisio on uutiskatsausten aikana auki vähän väliä.

  Tätä vuotta aloittaessani ja Nettipapin palstaa uudistaessani pohdin, että tämä blogi olisi varmaan ihan kiva juttu - vaikka en minä varmaan mitään mielenkiintoisia aiheita sinne koskaan keksi. Vertailukohtana kun oli kaksi edellistä blogia, joista toisen olen pitänyt Tšadin savannilta ja toisen sotalaivalta Intian valtamereltä. Seurakuntapastorin ja nettipapin elämästä kirjoittaminen vaikutti ennakkokaavailuissa todella tylsältä.

  Nyt toivon, että se tylsyyden visio olisi toteutunut. Kyllähän maailman historia tuntee pahempiakin tilanteita. Korona ei tule saavuttamaan mustan surman ja espanjantaudin mittakaavoja. Suomessa elää ihmisiä, jotka ovat nähneet sota-ajat ja sairastaneet itsekin parit varsin tuhoisat kulkutaudit. Heihin verrattuna minun maailmani ravistelu on vielä pientä. Mutta kun puhutaan kokemuksista, lopulta merkitystä on vain niillä omilla kokemuksilla. Toisten ihmisten elämänvaiheet eivät muutu omiksi, joten minun kaltaisen pumpulilla vuoratussa tynnyrissä eläneen miehen maailmaa voi järkyttää pienemmällä vaivalla.

  Omalla kohdallani ei tosin ole tapahtunut vielä mitään poikkeuksellisen suurta. Työkalenteri on puhdistunut kaikenlaisista kasvotusten tapaamisista - pakollisia toimintoja lukuunottamatta. Nyt haaveilemaani nettipohjaiseen työhön on enemmän aikaa kuin vuoden alussa olisin ikinä voinut toivoa. Tässä suhteessa muutos on ollut ilahduttava.

  Toisaalta ne seurakuntalaisten kanssa tapahtuvat kohtaamiset saavat ihan uuden sävyn. Kohtaamisissa on rajoitteita niin paljon kuin vain keksiä saattaa. Ylipäätään vältän tapaamisia mahdollisuuksien mukaan. Mieluummin soitan kuin käyn tapaamassa. Mieluummin seison kolmen metrin päässä kuin metrin päässä. Pesen käsiä joka välissä. Stressiin asti yritän kuulostella, miltä oma olo tuntuu. (Itselleen on niin helppo psyykata karheaa kurkkua ja tukkoista nenää - varsinkin siitepölyallergiaan taipuvaisena ihmisenä.)

  Viime viikonloppuna toimitin kaksi hautaansiunaamista ja yhden kasteen. Toimituskeskutelujen jälkeen valtakunnalliset ohjeistukset iskivät päälle. Toimituksia muutettiin mahdollisimman hygieenisiksi. Osallistujien määrää rajoitettiin. Toimitiloja järjesteltiin mahdollisimman turvallisiksi. Toinen hautauksistakin toimitettiin ulkona. Siitä huolimatta koko ajan takaraivossa hakkasi ajatus siitä, että entäpä jos olen joltakulta saanut viruksen ja tietämättäni sitä levitän. Tässä työssä olisi niin helppo tulla surullisen kuuluisaksi antisankariksi. Media on jo kirjoitellut erityisesti ulkomaalaisista suhareista, jotka ovat kotimaissaan vähät välittäneet ohjeista ja tartuttaneet kymmeniä ja välillisesti satoja tai jopa tuhansia ihmisiä.

  Näitä miettiessä tunsin itseni kaftaani päällä käveleväksi ruttopotilaaksi tai lipereillä varustetuksi itsemurhapommittajaksi, joka pitäisi kiiruusti raivata seurakuntalaisten keskeltä pois. Ei heitä ollut kuin muutamia, mutta silti. Olen aina pitänyt itseäni vähän liian vilkkaalla mielikuvituksella varustettuna ihmisenä. Tai sitten katson liikaa vääränlaisia elokuvia. Uimahallin syvässä päädyssä mielessäni soi Tappajahain tunnusmusiikki, jolloin kestävyysurheilu muuttuu pikamatkaksi.

  Niin kauan kun en stressaa itseäni työkyvyttömäksi, ovat tuollaiset virusuhka-ajatukset itselleni lopulta vain hyvästä. Muistanpa pestä käsiäni. Ennen tätä korona-aikaa elin siinä suhteessa liiankin rennolla otteella. Muutenkin minulla on moneen muuhun verrattuna äärimmäisen etuoikeutettu tilanne. En pelkää oman terveyteni puolesta. Vaikka keski-ikäisenäkin voin teoriassa sairastua todella vakavasti, en oikeasti osaa edes pelätä sitä. Pelkään vain levittäväni tautia tietämättäni. Olen huolissani niistä ystävistäni ja tuttavistani, joille korona voisi olla oikeasti vaarallinen. En osaa olla huolissani myöskään työtilanteestani. Nettipohjainen työ on tänä aikana kullanarvoista, ja sitä saan tehdä sydämeni kyllyydestä. Olen kuitenkin murheissani niiden ihmisten puolesta, joille tämä rajoitusten aika on taloudellisesti tai mielenterveydellisesti katastrofaalista.

  Ei siis mikään ihme, jos elämää suuremmat kysymykset nousevat monella nyt pintaan. Toivon, että seurakunnat, kristilliset järjestöt ja yksittäiset kristityt löytävät keinot kohdata ja olla lähellä silloinkin, kun fyysisesti on pidettävä etäisyyttä. Toivon, että myös nettipappina osaisin tuoda lohtua edes hitusen niille, jotka sitä tarvitsevat.

  Olen kuullut lukemattomia kertomuksia Jumalan varjeluksesta kaikkein vaikeimpien aikojen keskellä. Osa niistä tarinoista päättyy toivotulla tavalla ja onnellisesti. Loput päättyvät ei-toivotulla tavalla mutta onnellisesti. Onnellista kun on se, että kaikissa vaiheissa kristityt ovat saaneet kokea olevansa Jumalan suojissa, miten tahansa elämäntilanteet konkreettisesti kulkevatkaan.

  Varpusia saa kolikolla kaksi, mutta yksikään niistä ei putoa maahan, ellei teidän Isänne sitä salli. Teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu. Älkää siis pelätkö. Olettehan te arvokkaampia kuin kaikki varpuset. (Matt. 10:29-31)

  11
  LUOMINEN JA PARATIISI

  1. Moos. 1:1 - Jeesus, Raamatun punainen lanka
  Alussa
  Teemoja:
  • Jeesus on alku ja loppu
  • Raamatussa on kyse ennen kaikkea Jeesuksesta
  • Raamatun lukemisen merkitys

  1. Moos. 1:1-2 - Maailman luominen
  Luominen
  Teemoja:
  • Kolme luomiskertomusta
  • Kristittyjen ristiriidat luomisen tapojen äärellä
  • Minä olen yksi luomisen ihmeistä

  1. Moos. 1:3-5, 14-19 - Evankeliumin valo
  Luomisen 1. ja 4. päivä
  Teemoja:
  • Oivaltava lukutapa luomiskertomukseen
  • Jumala tuo maailmaan valon
  • Valo ja pimeys omassa sydämessä ja elämässä

  1. Moos. 1:6-8, 20-23 - Kaste
  Luomisen 2. ja 5. päivä
  Teemoja:
  • Jumala erottaa vedet ja luo ensimmäisen elämän veteen
  • Kaste ja hengellisen elämän alku
  • Kasteen merkitys omassa elämässä

  1. Moos. 1:9-13, 24-26 - Ehtoollinen
  Luomisen 3. ja 6. päivä
  Teemoja:
  • Maa valmistuu ja täyttyy ravinnosta
  • Kasteen ja ehtoollisen rinnakkaisuus
  • Ehtoollisen merkitys omassa elämässä

  1. Moos. 1:26-31 - Jumalan kuva ja luomakunta
  Ihminen Jumalan kuvana
  Teemoja:
  • Kolminainen ihminen Kolmiyhteisen Jumalan kuvana
  • Mies ja nainen Jumalan kuvana
  • Ihminen luomakunnan hallitsijana

  1. Moos. 2:1-4 - Lepopäivän pyhittäminen
  Jumala lepää
  Teemoja:
  • Lepo on käsky eikä palkinto
  • Sapatin Herra on Ihmisen Poika eikä ihminen
  • Kuinka työnnetään härkä kaivoon?

  1. Moos. 2:4-17 - Jumalan käskyt
  Ihminen paratiisissa
  Teemoja:
  • Miksi Jumala antoi yhden pienen käskyn?
  • Jumala ei ole ihmisen juoksupoika
  • Käskyt ovat rakkauden mittatikku

  1. Moos. 2:18-25 - Avioliitto
  Naisen luominen
  Teemoja:
  • Miehen ja naisen erityislaatuisuus
  • Parisuhteen tukipilarit
  • Kunnioittaminen ja rakastaminen

  12
  1. Moos. 11:27-12:3
  Jumala kutsuu Abramin
  Teemoja:
  • Raamatun juoni alkaa
  • Raamatun halki kulkeva kolmiosainen lupaus: maa, kansa ja siunaus
  • Täytyykö siunata Israelia vai kristittyjä?

  1. Moos. 12:4-20
  Jumala kutsuu Abramin
  Abram ja Sarai Egyptissä

  Teemoja:
  • Abrahamin vähät tiedot ja suuret ratkaisut
  • Pelosta nousevat puolitotuudet
  • Abraham kasvavan uskon esikuvana

  1. Moos. 13:1-18
  Abram ja Loot eroavat
  Teemoja:
  • Abrahamin nöyrä asenne rikkauteen
  • Uskonsankarien rosoisuus ja epävarmuus
  • Lupaus, joka näkyi vasta uskon silmin

  1. Moos. 14:1-24
  Abram voittaa neljä kuningasta
  Melkisedek siunaa Abramia

  Teemoja:
  • Raamatun ensimmäinen sota
  • Abramin sitoutuminen Jumalan siunaukseen
  • Mystinen Melkisedek Jeesuksen esikuvana

  1. Moos. 15:1-21
  Jumala tekee liiton Abramin kanssa
  Teemoja:
  • Abramin uskon taitekohta
  • Usko ja teot
  • Jumalan yksipuolinen liitto ihmisen kanssa

  1. Moos. 16:1-16
  Hagar ja Ismael
  Teemoja:
  • Abram ja Sarai auttavat Jumalaa täyttämään lupauksensa
  • Hengellinen herkkyys kasvaa elämänkokemuksen myötä
  • Jumalan johdatus ihmisten virheiden kautta

  1. Moos. 17:1-27
  Liitto ja liiton merkki
  Teemoja:
  • Abrahamin, Saaran ja Iisakin nimien merkitykset
  • Abrahamin ja Israelin kansan ympärileikkauksen liitto
  • Ympärileikkauksen liitto jatkuu kasteen liittona

  1. Moos. 18:1-33
  Jumala vierailee Abrahamin luona
  Abraham anoo armoa Sodomalle ja Gomorralle

  Teemoja:
  • Kenelle Abraham osoitti ylenpalttista vieraanvaraisuutta?
  • Kun Jumala toimii, hän laittaa ihmisen odottamaan.
  • Abrahamin tinkiminen osoittaa perimmäisen kysymyksen: Onko Jumala oikeudenmukainen?
  • Mitä kaikkea 10 hurskasta voikaan saada aikaan!

  1. Moos. 19:1-22
  Sodoman pahuus
  Loot pelastuu Sodomasta

  Teemoja:
  • Sodoman järjetön pahuus.
  • Loot epäonnistuu yrityksessään tasapainoilla taloudellisen edun ja hurskauden välillä.
  • Jumala asettaa rajat pahuudelle – ja niin pitää myös kristityn tehdä.
  • Läheisten pelastuminen.

  1. Moos. 19:23-38
  Sodoman ja Gomorran hävitys
  Moabilaisten ja ammonilaisten syntyperä

  Teemoja:
  • Armonajassa elämisen taito.
  • Ei saa katsella kaihoten siihen, mistä Jumala on vapauttanut.
  • Lootin erakoituminen ja tytärten epätoivoiset valinnat.
  • Jumalan ihmeellinen toiminta ihmisen väärien valintojenkin kautta.

  1. Moos. 20:1-8
  Abraham ja Saara Gerarissa
  Teemoja:
  • Egyptin ja Gerarin tapahtumien vertailua teemalla: ”Hän on minun sisareni”.
  • Jumalan suhtautuminen avioliiton pyhyyteen.
  • Abraham tekee tiliä valheesta, jossa on elänyt koko elämänsä.
  • Ripittäytymisen siunaus.

  1. Moos. 21:1-34
  Iisakin syntymä
  Ismaelin ja Hagarin karkoitus
  Abrahamin ja Abimelekin liitto Beersebassa

  Teemoja:
  • Jumala valmistaa ihmistä vastaanottamaan sen, mitä on luvannut.
  • Lapsikaste on ympärileikkauksen jatko.
  • Hengessä saatu puhe ei velvoita muita kuin puheen kuullutta ihmistä.
  • Jumalan lapset ovat lupauksen lapsia.

  1. Moos. 22:1-24
  Jumala koettelee Abrahamia
  Teemoja:
  • Abrahamin usko vahvistui jumalankouluissa
  • Iisak Jeesuksen esikuvana
  • Jumala haluaa painia
  • Mitä vanhurskaus tarkoittaa?

  1. Moos. 23:1-20
  Abraham ostaa Makpelan luolan Saaran haudaksi
  Teemoja:
  • Abraham, suosittu muukalainen
  • Abraham paaluttaa luvatun maan
  • Abraham Kristuksen esikuvana

  1. Moos. 24:1-9
  Rebekasta tulee Iisakin vaimo - osa 1
  Teemoja:
  • Sopimusten ja liittojen riitit Raamatussa
  • Yhteinen usko avioliitossa
  • Uskon askel ja viisas harkinta

  1. Moos. 24:10-21
  Rebekasta tulee Iisakin vaimo - osa 2
  Teemoja:
  • Merkin kysyminen Jumalalta
  • Johdatus puolison valitsemisessa

  1. Moos. 24:22-67
  Rebekasta tulee Iisakin vaimo - osa 3
  Teemoja:
  • Jalat alta pyyhkäisevä kosinta ja romanttisen tarinan onnellinen päätös
  • Nöyrä ja tehtäväänsä keskittyvä palvelija
  • Abrahamin palvelija Pyhän Hengen ja Jeesuksen seuraajan esikuvana

  1. Moos. 25:1-34
  Esaun ja Jaakobin syntymä
  Esau myy esikoisoikeutensa

  Teemoja:
  • Abrahamin sadanviidenkympin villitys eli kolmas vaimo ja heidän kuusi poikaansa
  • Abrahamin kuolema, Ismaelin pojat ja Ismaelin kuolema
  • Esaun ja Jaakobin syntymä sekä ensimmäinen yhteenotto
  • Pohdintaa patriarkkojen perheiden jännitteistä kaikkien lupausten ristipaineessa

  1. Moos. 26:1-12
  Iisak ja Rebekka Gerarissa
  Teemoja:
  • Iisak - seesteinen ja kuuliainen välimallin patriarkka
  • Isien opit ja synnit, jotka periytyvät jälkipolville
  • Pelko, rakkaus ja jumalanpelko
  • Iisak ja Abimelek

  1. Moos. 26:12-35
  Jumalan lupaus
  Sopimus Abimelekin kanssa

  Teemoja:
  • Mitä on Jumalan siunaus?
  • Herran siunauksen sisältö

  13
  1. Moos. 1:1
  Alussa
  Teemoja:
  • Luomiskertomuksen kirjallinen tyylilaji
  • Profeetallisen kirjallisuuden ymmärtäminen
  • Jeesus näyttäytyy jo Raamatun ensimmäisessä sanassa

  1. Moos. 1:1-2
  Luominen
  Teemoja:
  • Luomisen ja tieteen eri näkökulmat
  • Miten viisas kristitty suhtautuu luomiseen?
  • Jumalan motiivit ja ihmisen arvo

  1. Moos. 1:3-5, 14-19
  Luomisen 1. ja 4. päivä
  Teemoja:
  • Luomiskertomuksen päivien ymmärtäminen pareittain
  • Jumala erottaa asioita toisistaan
  • Valo ja pimeys
  • Jeesus on maailman valo, kristitty on lamppu

  1. Moos. 1:6-8, 20-23
  Luomisen 2. ja 5. päivä
  Teemoja:
  • Vesien erottaminen ja teorioita vedenpaisumuksesta
  • Jumalan luoma elämä alkoi vedestä
  • Elävä vesi ja kaste

  1. Moos 1:9-13, 24-26
  Luomisen 3. ja 6. päivä
  Teemoja:
  • Yhtymäkohtia luomisen ja tieteellisen maailmankuvan välillä
  • Jumala erottelee asioita toisistaan
  • Luomisen ajaton sanoma näkyy eri lukutavoissa

  1. Moos. 1:26-31
  Ihminen Jumalan kuvana
  Teemoja:
  • Kolmiyhteinen Jumala luo kolminaisen ihmisen
  • Ihmisen saama tehtävä  tehtävä on hallita luomakuntaa
  • Ihmisen epäonnistuminen ja toivo ehjästä luomakunnasta

  1. Moos. 2:1-4
  Jumala lepää
  Teemoja:
  • Kuinka Jumala lepää?
  • Jumala hallitsee hyvää ja valmista luomakuntaa
  • Pyhitetyn lepopäivän merkitys ihmiselle

  1. Moos. 2:4-17
  Ihminen paratiisissa
  Teemoja:
  • Luomiskertomus uudelleen toisesta näkökulmasta
  • Ihmiselle annettu henki on kyky yhteyteen
  • Hyvän ja pahan tiedon puu vs. Elämän puu
  • Jumala ei tarvinnut B-suunnitelmaa

  1. Moos. 2:18-25
  Naisen luominen
  Teemoja:
  • Täydellisen luomakunnan ainoa ongelma: yksinäisyys
  • Nainen luotiin miehen avuksi
  • Avioliiton asettaminen
  • Parisuhteen tukipilarit

  1. Moos. 3:1-9
  Syntiinlankeemus
  Teemoja:
  • Pienet valheet petasivat suuren katastrofin
  • Kolminaisen ihmisen kolminainen lankeemus
  • Miehen vastuu ja syyllisyys

  1. Moos. 3:10-19
  Synnin seuraukset
  Teemoja:
  • Keskinäinen syyttely ja tunnustamisen vaikeus
  • Jumalan rakkaus kätkeytyy rangaistuksiinkin
  • Pahan ja pahuuden ongelma

  1. Moos. 3:20-4:16
  Karkotus paratiisista – Kain ja Abel
  Teemoja:
  • Ihmisen vaatettaminen ja kuolevaisuuden siunaus
  • Mikä erotti Kainin ja Abelin uhrit?
  • Synti vaanii välinpitämätöntä

  1. Moos. 4:17-5:32
  Ihmissuku ennen vedenpaisumusta
  Teemoja:
  • Havaintoja sukuluetteloista ja pitkäikäisistä ihmisistä
  • Mistä Kain sai vaimon ja ketä hänen perustamassaan kaupungissa asui?
  • Itsekäs ja kostonhimoinen Lemek kuvastaa langennutta maailmaa
  • Aadamin ja Eevan tuska sekä toivo

  1. Moos. 6:1-8, 11:10-26
  Pahuus yltyy maan päällä – Seemin jälkeläiset
  Teemoja:
  • Keitä olivat muinaisajan jättiläiset?
  • Jumala vaatii synnin tilille
  • Vedenpaisumus maailmanlopun kuvana
  • Havaintoja vedenpaisumuksen jälkeisistä sukuluetteloista

  1. Moos. 6:9-22
  Nooan arkki
  Teemoja:
  • Nuhteeton ja kuuliainen Nooa
  • Valvova ja teoilla saarnaava Nooa
  • Jumalan suhtautuminen syntiin
  • Spekulointia arkin rakenteesta

  1. Moos. 7:1-24
  Vedenpaisumus – osa 1
  Teemoja:
  • Nooan vanhurskaus
  • Luvun 40 symboliikka Raamatussa
  • Pohdintoja vedenpaisumuksen laajuudesta
  • Armonaika päättyi, kun Jumala päätti sen

  1. Moos. 8:1-22
  Vedenpaisumus – osa 2
  Teemoja:
  • Saastainen korppi ja puhdas kyyhkynen
  • Luomakunnan uusi alku
  • Jäännös Raamatussa

  1. Moos. 9:1-17
  Liitto Nooan kanssa
  Teemoja:
  • Adam ja Eeva vs. Nooa ja hänen perheensä
  • Verensyöntikielto ja ruokasäädökset
  • Surmatyön vakavuus
  • Jumalan liitot Raamatussa

  1. Moos. 9:18-29
  Nooa ja hänen poikansa
  Teemoja:
  • Maailman kolme kulttuuria
  • Nooan juopumus, Seemin siunaaminen ja Kanaanin kiroaminen
  • Nooan pojista polveutuvat kansat
  • Evankeliumi Nooan pojille Uudessa testamentissa

  1. Moos. 11:1-9 – 1. Moos. 10:1-32
  Babylonin torni – Nooan pojista polveutuvat kansat
  Teemoja:
  • Babylon vastustaa Jumalaa halki Raamatun
  • Babylonin tehtävä ja tuomio
  • Babylonin kieltensekoitus vs. helluntain kieli-ihme

  14
  Hyvät nettipapin palstan käyttäjät,

  Jostain syystä tämän sivuston vika tai ominaisuus tällä hetkellä on, että uusien viestien aloittaminen tapahtuu äärimmäisen hitaasti. Jopa minulla itselläni - vaikka minulla on kaikki ylläpitäjän oikeudet - kestää parikin minuuttia odottaa, että sivusto saa mietittyä asiaa rauhassa ja laitettua aiheen näkyviin. Jos koet, että sinulla on samanlaisia ongelmia, niin voit toimia seuraavalla tavalla:

  1. Esitä kysymyksesi vastaamalla tähän viestiin
      - Tämän viestiketjun lopussa on nuoli-painike, jolla vastauksen voi aloittaa

  2. Nimikoi kysymyksesi, jos niin haluat
      - Pyyhi pois "aihe" -kentän teksti ja laita tilalle oma aiheesi.
      - Tai pidä tämä, jolloin minä nimikoin.

  3. Nettipappi hoitaa loput
      -Minä siirrän kysymyksen uudeksi viestiketjuksi
      - Ja tarvittaessa nimikoin uudelleen.
      - Vastaus tulee sitten aikanaan.

  Uusien aiheiden luominen suoraan nettipapin kysymyspalstalle on edelleen sallittua, mutta tähän ketjuun vastaamalla saattaa onnistua helpommin.

  15
  Vuonna 2018 pidin raamattuluentoja kirkkovuoden teksteistä. Käsittelin tulevan sunnuntain raamatunkohdat ajatuksenani perehtyä niihin huomattavasti syvemmin kuin sunnuntain saarnassa ehtii. Visioin mielessäni myös sitä, että luentoäänitteiden avulla seurakunnan pienpiirit voisivat linkittyä kirkkovuoden kulkuun omissa raamattupiireissään, ja että seurakuntalaiset saisivat paneutua kirkkovuoden mukaisiin kristinuskon näkökulmiin kokonaisvaltaisemmin. Pienenä taka-ajatuksenani oli vielä sekin, että jos kollegat innostuvat, niin tunnin ajan minun jorinoitani kuunnellen alkavat heidän omat ajatuksensa saarnavalmistelujen keskellä rullata. Etukäteissuunnitteluissa näin luentosarjan kolmevuotisena, jotta ehtisin käydä läpi kaikki kolme vuosikertaa.

  Nautin itse kovasti tekstien syvällisestä tutkimisesta ja ne avautuivat ihan uudella tavalla. Muilta osin lennokkaat suunnitelmani taisivat toimia vain paperilla. Fyysisesti luennolle osallistuvien ihmisten määrän kääntyminen jyrkkään laskuun toimi indikaattorina sille, että kirkkovuoden tekstit koetaan liian tutuiksi. Yksittäisten Raamatun kirjojen kronologinen käsittely aikaisemmilla luentosarjoilla vaikutti kiinnostavan enemmän. En myöskään havainnut mitään erityistä seurakuntaelämään elähdyttävää vaikutusta sillä, että kirkkovuoden tekstit ja kuluva kirkollinen vuosi olivat tätä kautta esillä entistä enemmän. Konkreettisesti suurin vaikutus taisi olla sillä, että omien saarnavuorojen kohdalla ei paljon tarvinnut enää saarnaansa miettiä, kun raamatunkohdat olivat tulleet kohtalaisen tehokkaasti pöyhityiksi.

  Tämän luentosarjan myötä vastasin myös asiakaspalautteeseen ja aloin julkaista luentoja kahdessa eri paikassa. Youtubessa luennot ovat nähtävissä luentodiojen kanssa, mutta vain kuuntelemiseen keskittyville ihmisille luentonauhoitteet alkoivat ilmestyä myös podcasteina Soundcloudissa. Tästä löydät linkit Kangasalan seurakunnan Soundcloud -kanavalle ja Kangasalan seurakunnan Youtube -kanavalle. Näiden luentojen lisäksi muut pitämäni luennot löytyvät näiltä kanavilta. Linkit yksittäisiin tallenteisiin löytyvät alla olevasta listasta.


  KOLMAS VUOSIKERTA

  "Kristus, Jumalan kirkkauden säteily"
  Kynttilänpäivä
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud

  "Jumalan rakkauden uhritie"
  Laskiaissunnuntai
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud

  "Jeesus, kiusausten voittaja"
  1. paastonajan sunnuntai
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud

  "Rukous ja usko"
  2. paastonajan sunnuntai
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud

  "Jeesus, Pahan vallan voittaja"
  3. paastonajan sunnuntai
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud

  "Kunnian kuninkaan alennustie"
  Palmusunnuntai
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud

  "Ylösnousseen todistajia"
  1. sunnuntai pääsiäisestä
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud

  "Hyvä paimen"
  2. sunnuntai pääsiäisestä
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud

  "Jumalan kansan koti-ikävä"
  3. sunnuntai pääsiäisestä
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud

  "Taivaan kansalaisena maailmassa"
  4. sunnuntai pääsiäisestä
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud

  "Sydämen puhetta Jumalan kanssa"
  5. sunnuntai pääsiäisestä
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud

  "Pyhän hengen odotus"
  6. sunnuntai pääsiäisestä
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud

  "Pyhän Hengen vuodattaminen"
  Helluntai
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud

  "Salattu Jumala"
  Pyhän Kolminaisuuden päivä
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud

  "Katoavat ja katoamattomat aarteet"
  2. sunnuntai helluntaista
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud

  "Kutsu Jumalan valtakuntaan"
  3. sunnuntai helluntaista
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud

  "Kadonnut ja jälleen löytynyt"
  4. sunnuntai helluntaista
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud

  "Armahtakaa!"
  5. sunnuntai helluntaista
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud

  "Rakkauden laki"
  7. sunnuntai helluntaista
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud

  "Kirkastettu Kristus"
  Kirkastussununtai
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud

  "Totuus ja harha"
  9. sunnuntai helluntaista
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud

  "Lähimmäinen"
  14. sunnuntai helluntaista
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud

  "Kiitollisuus"
  15. sunnuntai helluntaista
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud

  "Jeesus antaa elämän"
  17. sunnuntai helluntaista
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud

  "Jumalan sanansaattajat"
  Mikkelinpäivä
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud

  "Jeesuksen lähettiläät"
  21. sunnuntai helluntaista
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud

  "Antakaa toisillenne anteeksi"
  23. sunnuntai helluntaista
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud

  "Kahden valtakunnan kansalaisena"
  24. sunnuntai helluntaista
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud

  "Kuolemasta elämään"
  25. sunnuntai helluntaista
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud

  "Valvokaa!"
  Valvomisen sunnuntai
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud

  "Kristus, kaikkeuden Herra"
  Tuomiosunnuntai
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud


  ENSIMMÄINEN VUOSIKERTA

  "Kuninkaasi tulee nöyränä"
  1. adventtisunnuntai
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud

  "Tehkää tie Kuninkaalle"
  3. adventtisunnuntai
  Tallenteet: YoutubeSoundcloud

  "Nyt Betlehemiin!"
  Jouluaamu
  Tallenne: Soundcloud

  Sivuja: [1] 2 3